ZF W POLSCECERTYFIKATY

ZF prowadzi globalną działalność w oparciu o uznane certyfikatami standardy. Na tej stronie mogą Państwo znaleźć aktualne certyfikaty naszych jednostek w Polsce.

Certyfikaty

Zakres Systemu Zarządzania Środowiskowego (PDF, 632,3 KB) TRW Polska Sp. z o.o. jako część koncernu ZF Friedrichshafen AG wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Zakres Systemu Zarządzania Środowiskowego (PDF, 505,5 KB) TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o. jako część koncernu ZF Friedrichshafen wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą PN-EN ISO 14001.
Polityka Bezpieczeństwa i Środowiskowa (PDF, 704,4 KB) TRW Polska jako światowy producent pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych zarządza działalnością firmy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Działalność swoją realizuje ze świadomością oddziaływania na środowisko naturalne.
Polityka Środowiskowa fabryki TRW Gliwice (PDF, 482,4 KB)

Environmental policy in TRW Gliwice (en) (PDF, 406,8 KB)
Firma TRW Gliwice jest świadoma, iż jej działalność, produkty i usługi mają wpływ na środowisko, dlatego jej celem jest pogodzenie potrzeb działalności produkcyjnej z potrzebami ochrony środowiska.

TRW in Gliwice is aware that its activities, products and services have an impact on the environment, because it is aimed at reconciling the needs of production activities and needs for environmental protection.
Polityka BHP fabryki TRW Gliwice (PDF, 512,3 KB)

Health and safety policy in TRW Gliwice (en) (PDF, 462,1 KB)
Firma TRW Gliwice uważa ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i mienia pracowników za nieodłączną część ogólnego biznes planu i fundamentalny element zarządzania.

TRW Gliwice recognices health protection, safety and welfare of employess is an integral part od the overall business plan and a fundamental element of the site management.
Polityka Jakości (PDF, 390,7 KB) Polityka jakości obowiązuje w Zakładzie Produkcji Pasków w Częstochowie (ul. Legionów) oraz w Zakładzie Produkcji Poduszek (ul. Rolnicza w Częstochowie).

Certyfikaty międzynarodowe