Kształtowanie przemiany

Szanse i wyzwania przyszłości

Społeczeństwo i gospodarka szybko zmieniają się pod wpływem digitalizacji. Rzadko jednak przemiana była tak decydująca i dynamiczna jak w dzisiejszych czasach. Dotyczy to zwłaszcza branży motoryzacyjnej. W 2013 roku wszystkie komputery na świecie utworzyły ok. 230 milionów terabajtów danych. Szacuje się, że ta niesamowita ilość zwiększy się do 2020 roku prawie pięciokrotnie do ponad jednego miliarda terabajtów.

Bity i bajty definiują na nowo również ekonomię. Internet przedmiotów (ang. Internet of Things) wpływa, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, na produkcję przyszłych produktów przemysłowych i dóbr konsumpcyjnych wszystkich branż. Ten rozwój wpływa na wspólne życie ludzi. Już dziś ponad połowa populacji na świecie żyje w dużych miastach, w 2050 roku będzie to dwie trzecie populacji. To ma daleko sięgające skutki dla jakości życia. Już dziś zanieczyszczenie powietrza w metropoliach wytycza granice mobilności bazującej na silnikach spalinowych. Emisje i CO2 przyspieszają zmianę klimatu. Organy prawodawcze nie pozostają na to bierne: globalne porozumienia klimatyczne, wpływające zarówno na krajowe jak i regionalne regulacje, dążą do ograniczenia emisji. Generalnie społeczeństwo oczekuje coraz szybszych odpowiedzi na nasuwające się, takie jak to, pytania, i je otrzymuje. Odpowiedzi na pytania na temat mobilności pochodzą od podmiotów przemysłu motoryzacyjnego od dawna działających na rynku jak i nowych firm, które dopasowują się do tych megatrendów. Widocznym tego znakiem jest elektromobilność ‒ forma lokalnie bezemisyjnej mobilności. Dalsze trendy to coraz bardziej zagęszczające się powiązania i jazda zautomatyzowana aż po jazdę autonomiczną, które mogą w znacznym stopniu zwiększyć bezpieczeństwo.

Globalny klimat: Utrzymujące się ocieplenie klimatu

Obniżenie emisji pozostaje nadal ważnym zadaniem dla społeczeństwa. Obniżenie emisji łagodzi zmianę klimatu i poprawia jakość powietrza w miastach: organy prawodawcze na całym świecie ustalają coraz bardziej surowe wytyczne. Dzięki temu zastosowanie techniki redukującej emisje staje się atrakcyjne. Biorąc pod uwagę przeciętną temperaturę panującą w latach 1951-1980 można zauważyć wyraźne ocieplenie klimatu.

Digitalizacja Człowiek i maszyna

Lodówka, która sama robi zakupy, to jedna z wielu wizji przyszłości połączonego ze sobą świata. Już niedługo ta wizja stanie się rzeczywistością. Gdyż Internet przedmiotów, od dawna już znany w przemyśle i zarządzaniu towarem, przygotowuje się do skoku do naszej codzienności.

Dowiedz się więcej o przemianie w firmie ZF

Dalsze informacje