Na uwadze rok 2025

Strategia koncernu daje orientację

ZF utrzymuje kurs. Ważne zmiany koncernu odbywają się według szczegółowego planu: strategii ZF 2025. Firma realizuje je konsekwentnie od 2013 roku, zapewniając w ten sposób swoją przyszłość.

Już podjęta w 2014 roku decyzja odnośnie przejęcia amerykańskiej firmy TRW Automotive była częścią strategii przyszłościowej firmy ZF. Jej cele to m. in. zbalansowana penetracja rynku, wiodąca pozycja pod względem innowacji i kosztów całkowitych oraz szerokie portfolio produktów. Od momentu uchwalenia „Strategia ZF 2025“ jest wytyczną dla wszystkich decyzji i działań w koncernie. Strategia ZF 2025 realizowana jest na przykład w założonej w minionym roku wspólnej organizacji rynku posprzedażnego firmy ZF i TRW ‒ drugiej co do wielkości na świecie. Również wspólny dział zakupów stwarza ważne synergie dla przyszłego sukcesu firmy ZF. Dalszym skutkiem strategii koncernu są nowe, dynamiczne elementy: Różne „Innovation Labs” („Laboratoria Innowacji”) w koncernie zajmują się nowymi technologiami, nowymi pomysłami i nowymi metodami pracy. Przez założoną w 2016 roku spółkę udziałową Zukunft Ventures GmbH firma ZF wykorzystuje w ukierunkowany sposób technologiczną siłę innowacji startupów. Poprzez udziały i kooperacje koncern zapewnia sobie ponadto potrzebną wiedzę specjalistyczną. Przez utworzenie nowego stanowiska dyrektora ds. cyfryzacji (ang. Chief Digital Officer) firma ZF może lepiej wywiązywać się ze swojej roli jako napęd w coraz bardziej powiązanym ze sobą świecie mobilności.

Dzisiaj Podwojona siła

Sensownie uzupełnianie kompetencji

Zakup TRW i pomyślna integracja w koncernie ZF.

Lepszy serwis

Założenie wspólnej organizacji rynku posprzedażnego.

Zalety dzięki wyższym zakupom

Wspólna organizacja zakupów ZF i ZF TRW.

Jutro Jeszcze większa siła

Z nowymi partnerami do sukcesu

ZF Zukunft Ventures GmbH koordynuje udziały i kooperacje.

Generowanie nowych pomysłów w ustrukturyzowany sposób

Różne „Innovation Labs” ZF dostarczają jeszcze większy potencjał innowacyjny.

Dowiedz się więcej o przemianie w firmie ZF

Dalsze informacje