Niezależność i partnerstwoPraca u sprawiedliwego i odpowiedzialnego pracodawcy

Firma ZF jest sprawiedliwym i odpowiedzialnym pracodawcą. Naszą pracę i produkty postrzegamy całościowo, to znaczy w kontekście pracowników, rodzin, społeczeństwa i środowiska. Nasza inwestycja rozpoczyna się na pracownikach, poprzez oparty na wynikach i zorganizowany rozwój, aż po trwałość w całym łańcuchu dostaw.

Jako globalny pracodawca czujemy się odpowiedzialni za pracowników i społeczeństwo.

Ze zorientowanym na przyszłość i świadomym odpowiedzialności zarządzaniem jesteśmy niezawodnym partnerem dla naszych klientów i w szczególnym stopniu dla naszych pracowników. Naszą atmosferę pracy charakteryzuje wzajemny respekt dla osiągnięć innych. Kolegialność i praca w zespole to podstawowe zasady codziennej pracy. Dostarczamy sobie wzajemnie konstrukcyjnych opinii. Jednocześnie równie uważnie przysłuchujemy się i reagujemy na indywidualne potrzeby. Ponosimy odpowiedzialność i czujemy się w partnerski sposób zobowiązani wobec naszych pracowników. Zainteresowany?

Chcez wejść? Kolejne kroki