PascalAbsolwent technikum kształcący się w zawodzie elektronik ze specjalnością technika automatyzacji

Jego zadania w firmie ZF:

Jak należy programować w prawidłowy i przejrzysty sposób? Dlaczego sterowanie urządzeń nie działa i co należy zrobić, aby ono działało? Tego uczy się Pascal w ramach zdobywania kwalifikacji jako elektronik ze specjalnością technika automatyzacji we Friedrichshafen. Konfigurowanie i uruchamianie złożonych instalacji przemysłowych oraz programowanie, testowanie i utrzymywanie w ruchu maszyn będą po zakończeniu nauki należeć do jego zadań. Są to często bardzo złożone zadania. „Bardzo lubię to zajęcie, nawet gdy wymaga ono czasem dłuższego zastanowienia się nad rozwiązaniem“, mówi Pascal o wyzwaniach swojego zawodu.

„Sprawia mi przyjemność stawianie czoła codziennie innym wyzwaniom.“

Jego droga do ZF:

Podczas praktyki zawodowej Pascal zafascynował się techniką automatyzacji. Po ukończeniu szkoły realnej i technikum elektronicznego rozpoczął kształcenie w firmie ZF, które bardzo lubi: „W firmie ZF można znaleźć bardzo dobre możliwości szkolenia i oferty.“