Behind the scenes: Van de serieproductie in de aftermarket

Het Duitse woordenboek Duden definieert het begrip "kwaliteit" met "karakteristieke eigenschappen" of met "de hoedanigheid van een zaak". Pas op de derde plaats van het overzicht van alle betekenissen staat het woord "deugdelijkheid". Dat blijkt bij ZF anders te zijn. Hier staat deugdelijkheid op de eerste plaats. Een zeer hoge productkwaliteit heeft de hoogste prioriteit – en wel gedurende de hele levenscyclus van de ZF-componenten.

Een kijkje achter de schermen van de productie bij ZF laat zien hoe uiterst nauwkeurig er van de eerste tot en met de laatste handgreep te werk wordt gegaan. Al tijdens het ontwikkelingsproces worden behalve functie en belastbaarheid ook de details voor de kwaliteitsborging vastgelegd. Die begint al met de keuze en bepaling van de prestatieomvang van leveranciers. Voordat geleverde onderdelen tot de productie worden toegelaten, onderwerpt ZF ze door middel van een 3D-scan aan een vergelijking van de verwachte kwaliteit met de daadwerkelijke hoedanigheid.

Miljoenen onderdelen – één kwaliteit

Een kijkje achter de schermen van de productieprocessen voor het elektronisch gestuurde dempingssysteem CDC.

Het productieproces vindt bijvoorbeeld bij het elektronisch gestuurde dempingssysteem CDC (Continuous Damping Control) bijna volledig automatisch plaats, maar op sommige plaatsen wordt nog steeds gebruikgemaakt van handwerk. Alleen al in 2014 produceerde ZF in de vestiging in Schweinfurt 1,4 miljoen CDC-schokdempers.

Een zogenoemd data-matrix-systeem zorgt ervoor dat de afzonderlijke productiestappen voor elk product individueel kunnen worden gevolgd. Een hightechsysteem controleert door middel van elektronische beeldverwerking en zeer nauwkeurige lasers bij elke module of alle componenten correct gemonteerd zijn en of er eventueel sprake is van materiaalfouten of andere potentiële mankementen. Daarbij wordt niet steekproefsgewijs gecontroleerd, maar elk deel wordt afzonderlijk en zorgvuldig bekeken. Wanneer het systeem een fout herkent, wordt het desbetreffende onderdeel direct uit het proces genomen en de oorzaak daarvan wordt geanalyseerd.

"Wij getroosten ons binnen het bedrijf alle denkbare inspanningen om de beste kwaliteit gedurende de gehele procesketen te waarborgen." Bron: Helmut Ernst, directievoorzitter ZF Services.

Precieze handelwijze – machinaal of met de hand

In 2014 rolden in Schweinfurt evenzo 1,4 miljoen dubbel massa vliegwielen van de band.

Ook tijdens het productieproces van de dubbel massa vliegwielen zijn detailrijke kwaliteitscontroles geïntegreerd. Al bij het met de hand plaatsen van de binnenliggende componenten wordt de toestand en pasvorm van alle onderdelen met een camera gecontroleerd. Voordat de met een robot ingezette verenpakketten worden gemonteerd, toont een camera opnieuw de correcte positioneringen aan. Wanneer de primaire en secundaire vliegwielen aan elkaar zijn gelast, wordt de afdichting met behulp van helium getest in een persluchtapparaat. Vóór de op de klant afgestemde verpakking en aflevering controleert een medewerker met de hand opnieuw enkele criteria zoals de rondloop, de laseropschriften en eventuele zichtbare schades.

Kwaliteitsborging ook in de onderdelenhandel

De kwaliteitscontroles worden voor de aftermarket bij ZF Services voortgezet.

Behalve talrijk test- en controlestappen in de serieproductie vinden er nogmaals kwaliteitscontroles plaats bij ZF Services vóór en tijdens de distributie in de onderdelenhandel. Vóór opslag in een van de 72 logistieke centra over de hele wereld, worden de onderdelen onderworpen aan een goederenontvangstcontrole, voordat ze naar de volgende distributiefase van de groothandels- en servicepartners gaan. Wanneer er product- of transporttechnische gebreken worden vastgesteld, vinden er direct verdere controles plaats, zoals die tijdens de serieproductie worden uitgevoerd. Met een hoogwaardige en moderne testtechniek zoals bijvoorbeeld 3D-coördinatenmeetmachines, functietestbanken of 3D-scanners voor een contouropmeting en simulatie van bewegings- en functieprocessen, beschikt ZF Services niet alleen over de benodigde knowhow, maar ook over een groot aantal technologieën om de kwaliteit te waarborgen. "Wij getroosten ons binnen het bedrijf alle denkbare inspanningen om de beste kwaliteit gedurende de gehele procesketen te waarborgen", aldus Helmut Ernst, directievoorzitter van ZF Services.

Behalve onderdelen in OE-kwaliteit profiteren partners van ZF Services bovendien ook van het passende, op de behoefte afgestemde serviceaanbod zoals montage- en service-informatie, technische trainingen en productscholingen of het gedetailleerde werkplaatsconcept [pro]Tech.