Niet alleen hart voor eigen zaakmaar ook hart voor onze omgeving.

Sponsor- en donatiebeleid

Komt ons project in aanmerking voor sponsoring?

ZF Services Nederland B.V. ontleent haar bestaansrecht aan tevreden klanten. Wij bieden onze klanten dan ook graag een beetje méér. In sponsoraanvragen zoeken wij altijd naar mogelijkheden om aan dat streven te voldoen. Kortom, wij streven naar een situatie waar zowel ZF Services Nederland B.V., onze klanten, onze medewerkers én de gesponsorde partij baat bij hebben.

Daarnaast is ZF niet alleen geïnteresseerd in het wel en wee van de organisatie, haar medewerkers en klanten, maar is ook oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van de omgeving waarin zij werkt.
Wij hechten aan een reputatie als “goede buur” in de omgeving waar onze medewerkers wonen en werken. Ter verbetering van de kwaliteit van onze omgeving vinden wij de waarden “leefbaarheid”, “samenwerking” en “compassie” belangrijk. Wij zijn van mening dat er sprake is van een wederzijdse afhankelijkheid tussen bedrijven en de omringende samenleving.

Om in aanmerking te komen voor sponsoring of het steunen van een goed doel volgt ZF uiteraard de wetgeving in Nederland. Daarnaast zijn er echter ook andere richtlijnen waarmee rekening gehouden moet worden. De procedure voor het indienen van een aanvraag vindt u hieronder.

De aanvraag

De sponsor- of donatieaanvraag kan uitsluitend schriftelijk ingediend worden en dient door de juridische afdeling van ZF Services te worden geverifieerd.

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • naam en doelstelling van organisatie;
 • gegevens contactpersoon;
 • achtergrondinformatie betreffende de organisatie (bijv. hoe lang bestaat de organisatie al?);
 • overige bronnen van fondsenwerving (huidig en in het verleden);
 • wat is de kostenverdeling van het te schenken bedrag (wat gaat naar het doel en wat wordt gebruikt om de kosten te dekken);
 • is de organisatie voorzien van een keurmerk, bijvoorbeeld het CBF keurmerk.

Verder dient de aanvraag een duidelijke omschrijving te bevatten van het project, inclusief achtergrond, doelstelling, tijdsperiode, budget, verwachte resultaten en bij voorkeur een sponsor/fonds-acquisitieplan.

Behandeling en beoordeling van de aanvraag

Alle aanvragen die ZF Services Nederland B.V. ontvangt, worden zorgvuldig beoordeeld en goedgekeurd door Algemene Zaken en de Compliance Officer. In sommig gevallen dient daarnaast ook de aanvraag door het hoofdkantoor te worden goedgekeurd. De sponsor- en donatieaanvragen worden beoordeeld rekening houdend met de volgende richtlijnen:

 • de te sponsoren activiteit past bij de eerder genoemde doelstellingen van ZF Services Nederland B.V.;
 • de te sponsoren activiteit is goed georganiseerd en straalt kwaliteit en allure uit.

Niet in aanmerking voor sponsoring komen:

 • individuele personen;
 • politieke partijen en organisaties;
 • feest gerelateerde stichtingen;
 • instellingen die als doel winst realiseren;
 • professionele sporters, clubs of competities;
 • organisaties die discrimineren om redenen als bijvoorbeeld huidskleur, geslacht, leeftijd, burgerschap, afkomst, religie, seksuele voorkeur of handicap.

ZF Services Nederland B.V. sponsort niet op structurele basis. Zelfs als er meerdere jaren achtereen een bijdrage geleverd is, behoudt zij zich het recht voor om ondersteuning te beëindigen.

Versturen van de aanvraag

Naar wie moet ik mijn aanvraag voor sponsoring door ZF Services Nederland B.V. opsturen?

Als uw voorstel voldoet aan ons sponsor- en donatiebeleid, dan kunt u uw aanvraag sturen naar:

ZF Services Nederland B.V.
Algemene Zaken
Postbus 557
2600 AN DELFT

nlinfo@zf.com

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen twee weken te beantwoorden.

Milieubeleid

Duurzaam ondernemen is een belangrijk thema binnen ZF Services in Nederland

In ons denken en doen staan mens en milieu centraal. We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid waar het gaat om onder ander:

 • Afvalscheiding.
 • Recyclen van verpakkingsmaterialen.
 • Kritisch zijn op ons energieverbruik.
 • Gebruik van milieuvriendelijker zeep voor onze industriële wasmachines.
 • Het laten wassen van onze poetsdoeken in plaats van deze weg te gooien.
 • Het actief op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen op milieu technisch gebied.

Op deze wijze probeert ZF Services Nederland haar steentje bij te dragen aan een schonere aarde en leefbare toekomst vooronze kinderen.

Waddenstroom

ZF Services Nederland B.V. gebruikt sinds 1 januari 2013 groene stroom van Waddenstroom.nl

Hoe groen is groene stroom eigenlijk?

Deze week meldde het journaal, dat het voor gebruikers van groene stroom niet mogelijk is om te controleren of elektriciteit echt milieuvriendelijk wordt opgewekt. Door de ondoorzichtige handel in certificaten is het mogelijk dat aan consumenten met groene stroom elektriciteit uit kolencentrales wordt geleverd. Zowel Greenpeace als Kassa heeft onderzoek gedaan waaruit naar voren is gekomen dat veel energiebedrijven "vuile stroom" groen maken door het kopen van buitenlandse certificaten. Uit deze onderzoeken komt ook naar voren dat WindUnie en Greenchoice de groenste energiebedrijven zijn.

Waarom de overstap naar Waddenstroom.nl?

Boerderijstroom en Waddenstroom komen qua samenstelling in 2012 overeen met de stroom van WindUnie en Greenchoice. Ze worden ondersteund door Greenchoice, die ook de levering van stroom voor haar rekening neemt. De Nederlandse windturbines, de stroombronnen van Boerderijstroom en Waddenstroom, hebben in 2012 circa 4.500.000 kWh aan het elektriciteitsnet geleverd. Daarvan is 3.750.000 kWh verkocht aan klanten. Hoewel Boerderijstroom en Waddenstroom nog te klein zijn om in het onderzoek genoemd te worden en onder de noemer van Greenchoice vallen, zijn Boerderijstroom en Waddenstroom dus groener dan groen en nog lokaal ook.

De reden voor ZF Services Nederland om over te stappen naar groene stroom en in het bijzonder naar Waddenstroom.nl is tweeledig: uiteraard omdat wij vinden dat verantwoord ondernemen onze sociale plicht is en we hier zoveel mogelijk aan willen bijdragen, maar ook heeft de tariefstelling een rol gespeeld. We zijn met de keuze voor Waddenstroom.nl voordeliger uit dan bij onze vorige energieleverancier.

Contact

Meer informatie:

ZF Services Nederland B.V.
Postbus 557
2600 AN DELFT

Distributieweg 7
2645 EG DELFGAUW

T 015 27 02 350
F 015 27 02 351
E nlinfo@zf.com