Onze commitment. Maatschappelijke verantwoordelijkheid bij ZF.

Voor ZF is maatschappelijke verantwoordelijkheid een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur - die consequent in acht wordt genomen. Daarom steunt ZF talloze nationale en internationale initiatieven en projecten op het gebied van onderwijs, maatschappelijke aangelegenheden, kunst en cultuur, milieubescherming en sport.

Kom meer over ZF te weten