Impresszum

Szolgáltató

ZF Friedrichshafen AG
Corporate Headquarters / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Németország

Telefon: +49 7541 77 - 0
E-mail: postoffice@zf.com

Képviseli az Igazgatótanács:
Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Sabine Jaskula, Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Dr. Holger Klein

Cégjegyzék: Ulm, HRB 630206
Adószám: DE 145 374 190
D.U.N.S.: 31-501-5446

Kapcsolat
Christoph Horn
Global Corporate & Marketing Communications
88038 Friedrichshafen internetservice@zf.com

Jogi közlemény

Jogi közlemény a ZF Friedrichshafen AG weboldalának használatához:

A weboldal használata a következő feltételek mellett történik. A weboldal használatával elfogadja az alábbi feltételeket.

Copyright

Ezek a weboldalak információkat tartalmaznak a ZF Friedrichshafen AG-ról és termékeiről. Ezen oldalak szövegét, a fényképeket, grafikákat, layoutokat, valamint a grafikai megjelenítés minden elemét szerzői jog védi.

Az oldalak teljes tartalma védett, üzleti célú másolása, terjesztése vagy módosítása tilos. A szövegek, fényképek és grafikai elemek csak személyes, magánjellegű és nem üzleti célokra tölthetők le, illetve nyomtathatók ki. Grafikák, fényképek, hangfájlok, videók és szövegek más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban csak a ZF Friedrichshafen AG előzetes írásbeli engedélyével reprodukálhatók.

Márkanevek használata

Eltérő rendelkezés hiányában a ZF Friedrichshafen AG internetes oldalain szereplő védjegyek/márkanevek a ZF Friedrichshafen AG vagy leányvállalatainak jogilag védett védjegyei és megjelölt márkanevei, ez különösen vonatkozik a terméknevekre, logókra és a vállalat emblémáira

Az információkért való felelősség kizárása

A weboldalak tartalma csak az általános tájékoztatásra szolgál. Bár az összes információt ellenőriztük pontosság és teljesség szempontjából, előfordulhatnak hibák és tévedések. A ZF Friedrichshafen AG ezért e weboldalak pontosságát, helyességét, teljességét és időszerűségét illetően minden felelősséget elhárít az e weboldalak pontatlan vagy hiányos információinak használatából vagy nem-használatából eredő anyagi vagy eszmei károkért.

A ZF Friedrichhafen AG minden felelősséget kizár a kínált szolgáltatásokkal, így a ZF Friedrichshafen AG weboldaláról letölthető fájlokkal kapcsolatban is.

A felelősség kizárása nem minden esetben alkalmazható, amelyben a ZF Friedrichshafen AG vagy megbízottjai szándékosság vagy nagyfokú gondatlanság miatt felelősségre vonhatók. A ZF Friedrichhafen AG felelősség kizárása nem érvényes kötelességszegés esetén sem, azaz a nevezett kötelezettségek teljesítése feltétele a szerződés megvalósításának, és a weboldal látogatója bízhat az említett kötelezettségek betartásában (alapvető kötelezettségek/feladatok); az enyhe gondatlanság miatti igények azonban a szerződéskötés időpontjában előrelátható szerződéses kárra korlátozódnak. A felelősség kizárása nem érvényes magánszemélyeknek okozott károk, a termékfelelősségi törvénnyel kapcsolatos felelősségek esetében, szerződésben megállapodott garanciák hiányában és szándékosság esetén.

A ZF Friedrichshafen AG kifejezetten fenntartja a jogot bizonyos oldalak vagy valamennyi oldal előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, törlésére, valamint a közzétételek ideiglenes vagy végleges megszüntetésére.

Adatvédelem

Hatály

A weboldalakra vonatkozó jelen megjegyzés hivatkozik a ZF Friedrichshafen AG weboldalára: www.zf.com valamint a ZF Friedrichshafen AG internetes megjelenésére: www.facebook.com, www.youtube.com, www.twitter.com, www.linkedin.com, www.xing.com, www.tumblr.com.

© 2019 ZF Friedrichshafen AG. Minden jog fenntartva.