Výskum a vývoj

Inovácia, to je naša cesta k úspechu

Či už ide o pohodlie pri jazde, bezpečnosť a spoľahlivosť, alebo v oblasti dodávania a prevádzky: ZF výrobky stanovujú normy pre hnacie ústrojenstvo a technológiu podvozka. Na zabezpečenie pokračujúceho úspechu prostredníctvom novátorských riešení ZF vyčleňuje okolo 5 percent svojich ročných tržieb na výskum a vývoj. Príbeh, ktorý sa začal v roku 1915 jednoduchými experimentmi, sa dnes stal celosvetovou sieťou výskumu a vývoja.

Systematická inovácia

Kontinuálny vývoj nových technológií má pre ZF zásadný význam. Výrobcovia očakávajú novátorské produkty, aby mohli svoje vozidlá odlíšiť od konkurencie.

Funkčnosť lepšej jazdnej dynamiky, pohodlie a bezpečie - rovnako ako menej jednotlivých dielov a zostáv - to je stále väčšia požiadavka. Výskum a vývoj ZF rieši tieto problémy a navrhuje riešenia vďaka svojim rozsiahlym odborným znalostiam a jasnému porozumeniu dynamických vzťahov v rámci celého vozidla.

Pre zabezpečenie svojej výrobnej stratégie zaviedla spoločnosť ZF integrovaný proces riadenia, ktorý systematicky analyzuje a vyhodnocuje trh, zákazníka, výrobok, technológiu a výrobu pre všetky inovácie.

Celosvetová sieť

Tisíce inžinierov a technikov pracujú v oblasti výskumu a vývoja po celom svete. Divízie a obchodné jednotky sa zameriavajú na trh a odbornosť výrobku, vyvíjajú špičkové výrobky podľa potrieb zákazníka.

Firemný výskum a vývoj (R & D) sa ujal základného a teoretického výskumu pri súčasnej podpore operačných vývojových tímov v obchodných jednotkách.

Viac o technológii ZF