The Next Level

AKO ZF FORMUJE MOBILITU BUDÚCNOSTI.

Urbanizácia, demografické zmeny, trvalo udržateľné využívanie zdrojov – prítomnosť mnohých z globálnych hlavných trendov je cítiť po mnoho rokov. ZF už má nastavený kurz smerom k budúcnosti svojou Stratégiou 2025. Jedným z dôsledkov toho bolo získanie americkej spoločnosti TRW. Nová Skupina sa vykryštalizovala z dvoch silných spoločností – s väčším vplyvom, rozmanitými príležitosťami na trhu a so schopnosťou vytvárať mobilitu zajtrajška.

Technologické vodcovstvo s dvojnásobným výkonom

Takéto firemné akvizície sú zriedkavé: ZF sa podarilo s TRW Automotive získať spoločnosť, ktorá sa prakticky vo svojom výrobkovom portfóliu vôbec neprekrýva s ZF. Aj rozsah technológií a právomocí, kde sa obidve spoločnosti vzájomne dopĺňajú takmer dokonale, svedčí o tom celkom jasne. Z tohto dôvodu to dávalo dokonalý zmysel integrovať ZF TRW pod heslom „The Power of ²‟ ako Divíziu technológie aktívnej a pasívnej bezpečnosti. Spoločnosť veľmi skoro ukázala inovatívnosť Skupiny ZF: ZF predstavila vozidlo AUV na IAA (International Motor Show) v roku 2015. Od tej doby jedna vec bola jasná: inteligentné mechanické systémy, t. j. optimálna vzájomná súčinnosť akčných členov a riadiacich jednotiek na jednej strane a snímačov a softvéru na strane druhej, predstavujú rozhodujúcu výhodu v rukách ZF. Spoločnosť si kladie za cieľ plne využiť túto výhodu v budúcnosti ako nástroj pre dosiahnutie palivovej účinnosti, bezpečnosti cestujúcich, asistenčných systémov vodiča až po samostatné riadenie.