NAŠE CIELE: ZF 2025

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL PRECHÁDZA ZÁSADNÝMI ZMENAMI. NAŠA SPOLOČNOSŤ SA AKTÍVNE PRISPÔSOBUJE TÝMTO ZMENÁM.

Okrem jasne definovaných strategických cieľov sa ZF zameria na to, aby sa stala vedúcou technologickou spoločnosťou s rozsiahlymi systémovými riešeniami.

Kvalita, technologické vodcovstvo a inovatívnosť formovali identitu ZF od samého začiatku. Keď sa pozrieme do budúcnosti, naša schopnosť tvoriť mobilitu bezpečnú, účinnú a trvalo udržateľnú s trendovými technológiami bude aj naďalej motivovať a charakterizovať všetko, čo robíme.

Aby bolo možné úspešne splniť hlavné výzvy svetových trhov, položili sme v priebehu niekoľkých ostatných rokov dôležitý základ pre budúci rozvoj spoločnosti firemnou stratégiou ZF 2025. Týmto spôsobom sme sami seba vyzbrojili pre hlavné zmeny na trhu, s ktorými bude musieť zápasiť celé odvetvie. Tieto zmeny zahŕňajú dlhodobo vzrastajúce trhy, ako je Čína, nových hráčov na trhu a rozsiahle technologické zmeny spôsobované digitalizáciou. Elektrické pohony, rastúce vytváranie sietí a samočinne sa riadiace automobily zásadným spôsobom zmenia mobilitu.

ZF sa chce aktívne prispôsobovať týmto zmenám a smeruje Skupinu na takýto vývoj, napríklad integráciou bývalej americkej spoločnosti TRW Automotive ako Divízie technológie aktívnej a pasívnej bezpečnosti alebo zriadením Divízie E-Mobility. Oba tieto príklady ukazujú, ako sa snažíme formovať mobilitu priekopníckymi technológiami v oblasti bezpečnosti, účinnosti a automatizovaného riadenia. Na dosiahnutie toho sme definovali päť strategických cieľov, na ktoré sa zameriame v najbližších rokoch.

HLAVNÉ TRENDY PRE BUDÚCU MOBILITU

ZF spája všetky dôležité technológie pre hlavné trendy v účinnosti, bezpečnosti a automatizovanom riadení pod jednou strechou a tak je optimálne vybavená pre budúcnosť.

Vozidlá s veľmi nízkou spotrebou paliva a nízkymi emisiami sú na cestách už teraz. Pokračujúca elektrifikácia ešte ďalej zvýši účinnosť. Ešte väčší potenciál môže byť využitý v prípade, že sa ďalej zlepší vytváranie sietí medzi systémami ovplyvňujúcimi spotrebu vo vozidle a vozidlá budú používať informácie o ich okolí, to znamená, o priebehu cesty a trasy.

Snímače, kamery s vysokým rozlíšením, rovnako ako softvérové algoritmy a výkon palubného počítača to umožnia: v budúcnosti budú inteligentné systémy vo vozidle schopné zistiť a interpretovať nebezpečné situácie nezávisle od vodiča a rýchlo a správne reagovať vykonaním samostatného brzdenia a únikových manévrov. Tým sa zvýši miera bezpečnosti vo vozidlách na novú úroveň.

Táto technológia už existuje: snímače presne zaznamenávajú, čo sa deje okolo vozidla, kamery sledujú jazdný pruh a dokonca aj „čítajú‟ dopravné značky, riadiaca jednotka v automobile používa informácie na výpočet ideálnych jazdných manévrov a samostatne ovláda riadiaci systém, brzdy a pohon. To je základným prvkom automatizovaného riadenia, ktoré bude charakterizovať budúcu premávku na pozemných komunikáciách.

AKO ZF FORMUJE MOBILITU BUDÚCNOSTI.