Pripojiteľná

AKO ZF PODPORUJE AUTOMATIZÁCIU.

Riadenie, brzdenie a zrýchľovanie automaticky s ASISTENTOM RIADENIA NA DIAĽNICI: kombinácia adaptívneho tempomatu a asistenta vystreďovania v jazdnom pruhu pomáha udržiavať určenú bezpečnú vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu.

Digitalizácia je revolúcia vo výrobe, ohlasovaná v dobe PRIEMYSEL 4.0. S pomocou inteligentných strojov, ktoré komunikujú medzi sebou a spolupracujú s ľuďmi, ZF si kladie za cieľ, aby sa stala ešte účinnejšou v rámci celého hodnotového reťazca.

Automatizované funkcie riadenia pre všetky kategórie vozidiel

Sedieť vzadu a čítať správy na svojej ceste do práce, zatiaľ čo vozidlo nastaví ukazovateľ na 130 km/h, hladko predbehne a potom samostatne zmení jazdný pruh: takéto scenáre sa stávajú skutočnosťou s automatizovanými asistenčnými systémami, ktoré v budúcnosti oslobodia vodiča od potreby riadiť vozidlo. Výkonné snímače, komplexné elektronické riadiace jednotky a mechatronické systémy, ktoré zaisťujú bezpečnosť vodiča, cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky za všetkých okolností, umožňujú vozidlám vidieť, myslieť a konať. Aby sa zabezpečilo, že tieto systémy nie sú vyhradené výlučne pre veľké a drahé luxusné automobily, ZF už pracuje nepretržite na „demokratizácii‟ samostatných funkcií riadenia naprieč všetkými kategóriami vozidiel.

Efektívne vlastné využívanie automatizácie

Vytváranie sietí a digitalizácia hrajú pre ZF dôležitú úlohu a to nielen z hľadiska vývoja výrobkov. Pohľad do výrobných hál ukazuje, že aj tu je digitálna transformácia dávno v plnom prúde, napríklad ako súčasť na potrebách založenej údržby a opravy strojov a optimalizácie operačného procesu. Logistické systémy (napr. Milk run), ktoré prenášajú objednávky na dopravu pre finálnu montážnu linku k vodičovi v reálnom čase pomocou mobilných skenerov, sú už v ZF súčasťou každodenných operácií. ZF tiež vyzýva na digitálnu podporu, pokiaľ ide o identifikáciu jednotlivých dielov v celom výrobnom procese: systémy sledovateľnosti založené na IT dokumentujú výrobný cyklus a čoskoro tiež životný cyklus jednotlivých obrobkov – a poskytujú ešte väčšiu spoľahlivosť vďaka automatizovaným pracovným postupom