Profil spoločnosti

Koncern ZF je svetovým technologickým lídrom v technike pohonov a podvozkov ako aj v oblasti pasívnej a aktívnej bezpečnostnej techniky. Spoločnosť, ktorá 15. mája 2015 prevzala firmu TRW Automotive a začlenila ju do koncernu ako divíziu Aktívna & Pasívna bezpečnostná technika, je zastúpená so svojimi približne 135 000 zamestnancami v asi 230 závodoch v 40 krajinách. V roku 2015 dosiahla spoločnosť ZF obrat vo výške 29,2 miliárd eur. Pre zabezpečenie úspechu s inovatívnymi výrobkami aj v budúcnosti, vynakladá spoločnosť ZF ročne okolo päť percent obratu (2015: 1,4 miliardy eur) na výskum a vývoj. Spoločnosť ZF patrí v celosvetovom meradle k najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu.

Kľúčové čísla
Príjem 29 154 miliónov EUR (v roku 2015)
Počet zamestnancov 135 000(v roku 2015)
Investície 1 290 miliónov EUR (v roku 2015)
Výdavky na výskum a vývoj 1 390 miliónov EUR (v roku 2015)

Viac o ZF