Bakalárske a diplomové práce

ZF Slovakia podporuje študentov končiacich ročníkov vysokoškolského štúdia pri spracovávaní bakalárskych a diplomových prác. Zameranie je najmä na oblasti a témy, ktoré posúvajú vpred tak študentov ako aj spoločnosť. Spoločnosť spolupracuje so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

V prípade, že máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou pri spracovávaní bakalárskej alebo diplomovej práce, kliknite na zoznam spolupracujúcich vysokých škôl a tém, ponúkaných na školský rok 2017/2018.

Ak vás niektorá téma zaujala a ste študentom danej vysokej školy, kontaktujte nás e-mailom na studenti@zf.com a zašlite nám do 30.11.2017 váš životopis, motivačný list v rozsahu najviac ½ strany, v ktorom uveďte dôvod, prečo máte záujem o spracovanie vybranej témy. V maili takisto uveďte tému, ktorú ste si vybrali.

Vybraní študenti budú pozvaní do našej spoločnosti na výberový pohovor a vybranému študentovi alebo študentke ponúkne spoločnosť možnosť spolupracovať s mentorom z podnikovej sféry.

V prípade, že naša spoločnosť neurčí presný názov témy, ponúkne študentom len oblasť pre bakalársku/diplomovú prácu. Úlohou študenta je určiť názov témy, odsúhlasiť si názov témy s danou vysokou školou a následne s nami. Ak študent úspešne absolvuje pohovor, získa prostredníctvom mentora prístup k vybraných firemným informáciám.

Nenašli ste medzi témami a oblasťami takú, ktorá vás zaujala? Pošlite nám vami zvolenú tému (presný názov, vysokú školu a ročník štúdia) a my posúdime jej využiteľnosť a prínos pre našu spoločnosť a môžeme vás kontaktovať s pozvaním na osobné stretnutie.
Témy balakárskych a diplomových prác

Bakalárske práce

Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave
Názov témy (*oblasť = je potrebné určiť presný názov témy) Lokalita Oddelenie
1. Návrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania zamestnancov v ZF Slovakia Levice Vzdelávanie
2. Zvýšenie dostupnosti montážnej linky elemináciou dvojitých meraní Levice Výroba tlmičov
3. Zníženie rozpracovanej výroby na lakovni prostredníctvom "online" metódy Levice Výroba tlmičov
4. Minimalizácia sortovania vstupných materiálov Levice Kvalita CT
5. Zlepšenie OEE u automatizovaných a robotizovaných liniek montáže alebo obrábacích liniek Trnava PKW
6. Zlepšenie ergonómie pracovných miest na linkách montáže alebo obrábania Trnava PKW
7. Kalenie membránových pružín pod lisom – vplyv parametrov kalenia na zakalený diel Trnava Kaliareň
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Názov témy Lokalita Oddelenie
1. Návrh opatrení na minimalizáciu sortovania hotových výrobkov Levice Kvalita CT
2. Vypracovanie podkladov pre školenia v rámci spoločnosti Levice Vzdelávanie
3. Minimalizácia sortovania vstupných materiálov Levice Kvalita CT
4. Kalenie membránových pružín pod lisom – vplyv parametrov kalenia na zakalený diel Trnava Kaliareň
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Názov témy Lokalita Oddelenie
1. Ergonomické usporiadanie pracovísk na zváracej linke Levice Kvalita CT

Diplomové práce

Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave
Názov témy (*oblasť = je potrebné určiť presný názov témy) Lokalita Oddelenie
1. Návrh opatrení na zlepšenie ergonómie v logistike Levice ZF PS CT
2. Návrh opatrení na zlepšenie ergonómie v logistike Levice ZF PS CT
3. Návrh opatrení na zlepšenie ergonómie vo výrobe Levice ZF PS CT
4. Návrh opatrení na zlepšenie ergonómie vo výrobe Levice ZF PS CT
5. Návrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania zamestnancov v ZF Slovakia Levice Vzdelávania
6. Zvýšenie dostupnosti montážnej linky elemináciou dvojitých meraní Levice Výroba tlmičov
7. Zníženie rozpracovanej výroby na lakovni prostredníctvom "online" metódy Levice Výroba tlmičov
8. Minimalizácia sortovania vstupných materiálov (nutné preverenie konkrétnych aktuálnych problematických dielov) Levice Kvalita CT
9. Vypracovanie podkladov pre školenia v rámci spoločnosti - tématicky pre všetky výrobné aj nevýrobné odbory (vstupné školenia, BOZP, kvalita výroby, opakované školenia, témy pre zvyšovanie kvalifikácie z operátorov na zriaďovačov) Levice Kvalita CT
10. Segmentové obloženie lamely Trnava Aplikačný vývoj
11. Optimalizácia výrobného procesu na oddelení výroby prototypov Trnava Aplikačný vývoj
12. Návrh riadenia trieskového obrábania na oddelení výroby prototypov Trnava Aplikačný vývoj
13. Zvýšenie pevnosti veka pomocou optimalizácie tvaru Trnava Aplikačný vývoj
14. Návrh nového typu Xtend mechanizmu Trnava Aplikačný vývoj
15. Optimalizovanie charakteristiky membránovej pružiny Trnava Aplikačný vývoj
16. Simulácia nitovania prítlačného kotúča s tangenciálnymi pásikmi pri vyosení nástroja Trnava Aplikačný vývoj
17. Zlepšenie OEE u automatizovaných a robotizovaných liniek montáže alebo obrábacích liniek Trnava PKW
18. Zlepšenie ergonómie pracovných miest na linkách montáže alebo obrábania Trnava PKW
19. Stanovenie deformačného odporu Trnava Nástrojáreň
20. Návrh opatrení na zníženie zmetkovitosti na výrobe komponentov Trnava ZK Komponenty
21. Využitie vybraných metód zlepšovania kvality na odbore Operations Trnava ZK Komponenty
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Názov témy Lokalita Oddelenie
1. Návrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania zamestnancov v ZF Slovakia Levice Vzdelávanie
2. Minimalizácia sortovania vstupných materiálov Levice Kvalita CT
3. Segmentové obloženie lamely Trnava Aplikačný vývoj
4. Optimalizácia výrobného procesu na oddelení výroby prototypov Trnava Aplikačný vývoj
5. Návrh riadenia trieskového obrábania na oddelení výroby prototypov Trnava Aplikačný vývoj
6. Zvýšenie pevnosti veka pomocou optimalizácie tvaru Trnava Aplikačný vývoj
7. Návrh nového typu Xtend mechanizmu Trnava Aplikačný vývoj
8. Optimalizovanie charakteristiky membránovej pružiny Trnava Aplikačný vývoj
9. Simulácia nitovania prítlačného kotúča s tangenciálnymi pásikmi pri vyosení nástroja Trnava Aplikačný vývoj
10. Stanovenie deformačného odporu Trnava Nástrojáreň
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Názov témy Lokalita Oddelenie
1. Ergonomické usporiadanie pracovísk na zváracej linke Levice Kvalita CT

Kontakt

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na emailovej adrese: studenti@zf.com